Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.brallita.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης γυναικείων και ανδρικών εσώρουχων και προϊόντων ένδυσης, μεταξύ των οποίων πυτζάμες, μαγιό και αξεσουάρ. Η έδρα του βρίσκεται στο Χαϊδάρι – Φλουτζή 31, Τ.Κ 124 61 με Α.Φ.Μ 801025866, Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ , Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 147240801000 (στο εξής χάριν συντομίας η ¨ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨). Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τον καταναλωτή (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων) για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες παραγγελίες.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος σήμανση στην διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων που προήλθε από αδυναμία του συστήματος πληροφόρησης αποθεμάτων. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μεταβάλλει τις αρχικές τιμές των προϊόντων, σύμφωνα πάντα με τους επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών του.

Εκπτωτικοί κωδικοί & Προσφορές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στους χρήστες της στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, εκπτωτικούς κωδικούς και προσφορές προϊόντων. Οι εκπτωτικοί κωδικοί και οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορούν να αποσύρονται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι εκπτωτικοί κωδικοί υπολογίζονται στην αρχική τιμή του προϊόντος. Μόνο ένας εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε παραγγελία. Στην έκπτωση δεν υπολογίζονται τα μεταφορικά, όπου υπάρχουν. Στις προωθητικές ενέργειες, όπου προσφέρεται έκπτωση ή δωρεάν κάποιο προϊόν μετά την αγορά πολλαπλών προϊόντων, η έκπτωση υπολογίζεται στο φθηνότερο προϊόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελία, όπου έχει γίνει καταχρηστική χρήση εκπτωτικού κωδικού. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος που αγοράστηκε με την χρήση εκπτωτικού κωδικού, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά ανάμεσα στα είδη της αρχικής παραγγελίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα brallita.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες οφείλουν να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της www.brallita.gr, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, ή να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 

Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης, οι χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

 

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Internet», η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθεται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

 Περιορισμένη άδεια

Η brallita.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Δικαίωμα καταναλωτή για καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών

«Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage».

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η Εταιρεία, κινούμενη πάντοτε εντός του σχετικού νομικού πλαισίου, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και των σχετικών ιστοσελίδων.

 

Η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένο μέλος του www.brallita.gr ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές του και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο πελάτης από χρήστης.

  

H Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύονται οι χρήστες. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος χρήστης του www.brallita.gr.

 

Η Εταιρεία ενδέχεται να αναθέσει σε τρίτη συνεργαζόμενη μ' αυτήν επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον σκοπό της εμπορικής επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.brallita.gr. Στις περιπτώσεις ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτη επιχείρηση, η Εταιρεία απαιτεί και δεσμεύει την συνεργαζόμενη επιχείρηση να συμμορφώνεται με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η Εταιρεία ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών.

 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή έγκαιρα εξαιτίας της εκ μέρους του χρήστη αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται εκ νέου να ενημερώνει το www.brallita.gr για τα στοιχεία του κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή σε αυτά.

 

Τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την αγορά εμπορευμάτων μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.brallita.gr και για την εκτέλεση της (ή των) παραγγελιών σας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.brallita.gr και να λάβετε ταυτότητα και συνθηματικό χρήστη (username & password), χρειαζόμαστε από εσάς να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνσή σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), και το κινητό τηλέφωνό σας.

 

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα στοιχεία:

 

 • για τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν στο www.brallita.gr (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.)
 • για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα εμπορεύματα και υπηρεσίες της Εταιρείας, προσφορές, newsletter, κ.λ.π.)
 • για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες και τις αγορές τους στο www.brallita.gr.

 Διαφημιστικά μηνύματα

H Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητάς της να επικοινωνεί με τους χρήστες στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τηλεφωνικά για λόγους προώθησης νέων προϊόντων ή ενημέρωσης περί προσφορών και προωθητικών ενεργειών, δεν θα χρησιμοποιεί όμως καταχρηστικά τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα ή επιθυμεί να διαγραφεί από το σύστημα αποστολής newsletters, μπορεί να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία ή να ενημερώσει εγγράφως για το αίτημα του χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας του www.brallita.gr.

 Ασφάλεια - Προϋποθέσεις χρήσης προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.brallita.gr έχει ως θέμα μείζονος σημασίας την ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών των χρηστών/πελατών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους προστατεύοντας σας από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Η κρυπτογράφηση ισχύει αφενός σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων και στοιχείων και αφετέρου κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης, καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν γνωστοποιούνται.

 

Το www.brallita.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL Secure Site Certificate με μέγεθος κλειδιού 2.048 bits από την GlobalSign, για την κρυπτογραφημένη ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων των χρηστών καθώς και για την πιστοποίηση ασφαλών συναλλαγών, δίνοντας στους πελάτες την ενθάρρυνση να ολοκληρώσουν με ασφάλεια τις συναλλαγές τους γνωρίζοντας ότι κάθε πληροφορία που μοιράζονται είναι μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο επικυρώνεται από μια αξιόπιστη Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών όπως η GlobalSign.

 

Το SSL Secure Site Certificate είναι το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών servers. Η τεχνολογία του συγκεκριμένου πρωτόκολλου SSL Secure Site Certificate θεωρείται ως η πλέον αξιόπιστη και η χρήση του προστατεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα των χρηστών που αποστέλλονται μεταξύ ενός χρήστη και ενός server καθώς κρυπτογραφούνται και προστατεύονται από μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά τους.

 Cookies

Δύο διαφορετικά cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στο www.brallita.gr για την αναγνώριση του χρήστη. Το πρώτο αφορά αποκλειστικά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα στον κόμβο και δεν συνδέεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Το δεύτερο απαιτείται για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών και ισχύει μόνο κατά το χρονικό διάστημα που ο χρήστης είναι logged-in και περιηγείται στο www.brallita.gr.

 

Το www.brallita.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της www.brallita.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούν οι χρήστες, αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.brallita.gr. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.brallita.gr, εξαιρουμένων εκείνων των Google Analytics που χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται από εμάς και την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.brallita.gr δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.

Γενικές πληροφορίες αποστολών

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας συναινείτε στη γνωστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων σας προς την αντίστοιχη εταιρεία ταχυμεταφορών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), ώστε να ολοκληρωθεί η παράδοση.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία παράδοσης που καταχωρήθηκαν στη φόρμα δεν είναι σωστά, το www.brallita.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη παράδοση.

Χώρες που αποστέλλονται παραγγελίες

Το www.brallita.gr παραδίδει τα εμπορεύματά του σε όλη την Ελλάδα.

Τρόποι αποστολής

Οι αποστολές παραγγελιών εντός Ελλάδας γίνονται με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ.

Έξοδα αποστολής

Οι αποστολές παραγγελιών εντός Ελλάδας γίνονται δωρεάν, εφόσον η αξία της παραγγελίας είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 35€ (ευρώ). Στις παραγγελίες αξίας κάτω των 35€ (ευρώ) θα υπάρχει επιβάρυνση 3.5€ (ευρώ) ως έξοδα αποστολής.

Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας

Οι αποστολές των παραγγελιών εκτελούνται από εμάς την ίδια ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων, αργιών και γενικών απεργιών.

Η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργείται εντός 2 έως 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της από μέρους μας λήψης της παραγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

Οι παραδόσεις γίνονται κατά τις ώρες παράδοσης των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών στην Ελλάδα.

Παρέχουμε την δυνατότητα στους πελάτες να παρακολουθούν την πορεία της παραγγελίας τους μέσω του κωδικού αποστολής της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, που θα κοινοποιείται στο ενημερωτικό e-mail επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας από το www.brallita.gr που θα αποστέλλεται στον πελάτη.

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω του www.brallita.gr, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση της παραγγελίας σας δύναται να καθυστερήσει σε περιπτώσεις, ενδεικτικά αναφερόμενες, που:

(α) διαπιστώθηκε ότι το προϊόν κατά τον ποιοτικό έλεγχο έχει ελάττωμα και πρέπει να βρεθεί προϊόν αντικατάστασης

(β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας

(γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock)

δ) για ορισμένους συνδυασμούς πόλης αποστολής – πόλης παράδοσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία του προϊόντος που πρόκειται να καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο 210 5821410 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής.

Γενικές πληροφορίες επιστροφών

Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε κάποιο εμπόρευμα που αγοράσατε από το www.brallita.gr, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 5821410 αναφέροντας τις παρακάτω πληροφορίες:

 

 • Ποιος είναι ο κωδικός της παραγγελίας σας;
 • Ποια προϊόντα επιθυμείτε να επιστρέψετε;
 • Τι επιθυμείτε να γίνει;

 

Αιτήσεις για επιστροφές, αλλαγές ή αντικαταστάσεις εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μέσα σε 14 ημέρες από τη ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Στη συνέχεια, η επιστροφή του εμπορεύματος στην εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλαγής, επιστροφής ή αντικατάστασης.

 

Μπορεί να γίνει ολική ή μερική επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση των εμπορευμάτων της παραγγελίας.

 

Για την επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση του εμπορεύματος θα λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για υγειονομικούς λόγους, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή σε προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί και ανήκουν στις παρακάτω ομάδες προϊόντων:

i. γυναικεία σλιπ

ii. γυναικεία μαγιό (σλιπ, ολόσωμα, σετ) *

iii. ανδρικά μπόξερ-σλιπ

iv. ανδρικά φανελάκια

iv. ανδρικά φανελάκια

v. ανδρικά μαγιό *

vi. καλλυντικά **

Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε εσώρουχα σλιπ και σετ. Στα γυναικεία μαγιό με αυτοκόλλητη προστατευτική ταινία, η επιστροφή μπορεί να γίνει μόνο εάν δεν έχει αφαιρεθεί η ταινία αυτή. Μαγιό σλιπ που δεν πωλούνται με προστατευτική ταινία δεν επιστρέφονται. 

** Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε καλλυντικά που δεν πωλούνται με προστατευτική ταινία ασφαλείας. Επιπλέον, προϊόντα που πωλούνται με προστατευτική ταινία ασφαλείας και είναι ανοιγμένα ή χρησιμοποιημένα, δεν επιστρέφονται. Δεκτή μπορεί να γίνει επιστροφή σε προϊόντα που πωλούνται με προστατευτική ταινία ασφαλείας και δεν έχει ανοιχτεί ή αφαιρεθεί.  

Προϋπόθεση για επιστροφή, αλλαγή ή αντικατάσταση είναι τα εμπορεύματα να επιστρέφονται από τον πελάτη στην ίδια ακριβώς άριστη κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά τα εμπορεύματα σε άριστη κατάσταση - με όλες τις ετικέτες επάνω (εάν υπήρχαν). Τα εμπορεύματα προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα έγγραφα/παραστατικά που συνόδευαν το εμπόρευμα (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης, καθώς και τυχόν δώρο προωθητικής ενέργειας) στην περίπτωση ολικής επιστροφής των εμπορευμάτων της παραγγελίας ή φωτοαντίγραφο των συνοδευτικών εγγράφων/παραστατικών στην περίπτωση επιστροφής ποσότητας μικρότερης από αυτής της αγοράς.

Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επιστροφές σε προϊόντα που έχουν πουληθεί σε ενέργειες Bazaar.

 

Δεν θα γίνονται δεκτά επιστρεφόμενα εμπορεύματα που δεν πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις.

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλες μεταφορικές εταιρείες πέρα της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, Γενική Ταχυδρομική, αναλαμβάνετε το κόστος επιστροφής σε κάθε περίπτωση και δεν μπορούμε να σας παρέχουμε καμία εγγύηση για τους χρόνους παραλαβής των εμπορευμάτων που μας επιστρέφετε. Παράλληλα, δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια και την ασφάλιση των εμπορευμάτων που επιστρέφονται μέσω άλλων μεταφορικών εταιρειών πλην της Γενικής Ταχυδρομικής και ενδέχεται να μην αναλάβουμε την ευθύνη για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα.

 

Εάν χρειαστείτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του www.brallita.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
[email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 5821410.

 

Επιστροφή εμπορευμάτων

Μέσω courier

Στις περιπτώσεις επιθυμίας αλλαγής των εμπορευμάτων με άλλα ή έκδοσης πιστωτικού ίδιας αξίας με την αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφονται, η επιστροφή εμπορευμάτων από παραγγελίες εντός Ελλάδας, καθώς και η εκ νέου αποστολή τους στον καταναλωτή, πραγματοποιούνται δωρεάν, για την πρώτη αλλαγή.

 

Εάν υπάρξει επιθυμία δεύτερης αλλαγής κ.ο.κ. τότε ο καταναλωτής επιβαρύνεται με κόστος 3.5€ (ευρώ) ανά αποστολή για κάθε επιπλέον αλλαγή. Το επιπλέον κόστος καταβάλλεται με αντικαταβολή στο courier κατά την αποστολή των εμπορευμάτων της αλλαγής.

 

Η διαδικασία είναι η εξής:

 

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Υποβάλετε αίτηση επιστροφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Ενημερώστε μας για τα ακόλουθα:
   • ποιος είναι ο κωδικός της παραγγελίας σας;
   • ποια προϊόντα επιθυμείτε να επιστρέψετε;
   • τι επιθυμείτε να γίνει; (π.χ. αλλαγή μεγέθους ή χρώματος, έκδοση πιστωτικού)

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του www.brallita.gr θα ενημερώσει τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών courier και θα προγραμματίσει να παραλάβει τα εμπορεύματα προς επιστροφή από την διεύθυνση σας.

 1. Συσκευάστε τα προϊόντα προς επιστροφή

Τοποθετήστε τα προϊόντα προς επιστροφή στην αρχική τους συσκευασία, όπως τα παραλάβατε, με όλες τους τις ετικέτες και την αρχική απόδειξη αγοράς. Στη συνέχεια κλείστε τη συσκευασία όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των προϊόντων.

 1. Παραδώστε τα προϊόντα στη Συνεργαζόμενη εταιρεία courier

Ένας εκπρόσωπος από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών θα επικοινωνήσει μαζί σας για να παραλάβει το πακέτο με το προς επιστροφή εμπόρευμα. Παραδώστε τη συσκευασία στη συνεργαζόμενη εταιρεία courier που θα σας στείλουμε ώστε να επιστραφούν τα προϊόντα στην παρακάτω διεύθυνση:

Γενική Ταχυδρομική, Περιστέρι
Παραλήπτης: BRALLITA INTIMATES E.E.
Τηλ. Παραλήπτη: 210 5821410

 

Μετά την παραλαβή των επιστραφέντων εμπορευμάτων στην αποθήκη της εταιρείας και την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του www.brallita.gr σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνει και κατευθύνει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (αντικατάσταση εμπορεύματος έκδοση-αποστολή πιστωτικού ή επιστροφή χρημάτων).

 

Μόνο κατά την περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, όπου θα πραγματοποιηθεί επιστροφή της χρηματικής αξίας του προϊόντος, τότε τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή.
Στην περίπτωση δε αρχικής αγοράς >35€ όπου έχουμε επιβαρυνθεί εμείς τα έξοδα αποστολής, θα επιστρέφεται η αξία του/των προϊόντος/ων αφού πρώτα αφαιρεθούν τα μεταφορικά έξοδα που μας έχουν επιβαρύνει εξ αρχής.

 

Αναλυτικές οδηγίες για επιστροφή εμπορευμάτων ανά περίπτωση:

 

1. Επιστροφή εμπορεύματος προς αλλαγή μεγέθους/χρώματος/σχεδίου

 

Στις περιπτώσεις επιθυμίας αλλαγής εμπορευμάτων με άλλα (αλλαγή σε μέγεθος, αλλαγή σε χρώμα, αλλαγή σε σχέδιο) τότε η επιστροφή εμπορευμάτων από παραγγελίες εντός Ελλάδας, καθώς και η εκ νέου αποστολή τους στον καταναλωτή σε διεύθυνση εντός Ελλάδας, πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση του καταναλωτή, για την πρώτη αλλαγή.

 

Εάν υπάρξει επιθυμία δεύτερης αλλαγής και για κάθε μετέπειτα αλλαγή, τότε ο καταναλωτής επιβαρύνεται με κόστος 3,5€ (ευρώ) ανά αποστολή για κάθε επιπλέον αλλαγή.

 

Δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα του εμπορεύματος στο μέγεθος ή χρώμα ή σχέδιο που επιθυμείτε και έχετε δηλώσει κατά το αίτημα επιστροφής. Η δέσμευση του εμπορεύματος της αντικατάστασης θα γίνεται μόλις λάβουμε το εμπόρευμα που επιστρέψατε και όχι κατά την αίτηση επιστροφής.

 

Εάν υπάρχει χρηματική διαφορά των εμπορευμάτων που επιστράφηκαν σε σχέση με την αξία των εμπορευμάτων που αποστέλλονται εκ νέου, τότε αυτή θα καταβάλλεται ως εξής:

 

 • Για την πρώτη αλλαγή, εάν η αξία των εμπορευμάτων που αποστέλλονται εκ νέου είναι μεγαλύτερη από την αξία των εμπορευμάτων που επιστράφηκαν, τότε ο καταναλωτής θα καταβάλει την αξία της διαφοράς μέσω δωρεάν αντικαταβολής στο courier που θα του παραδώσει τα εμπορεύματα της εκ νέου αποστολής.
 • Για τη δεύτερη αλλαγή και άνω, εάν η αξία των εμπορευμάτων που αποστέλλονται εκ νέου είναι μεγαλύτερη από την αξία των εμπορευμάτων που επιστράφηκαν, τότε ο καταναλωτής θα καταβάλει την αξία της διαφοράς μέσω αντικαταβολής στο courier που θα του παραδώσει τα εμπορεύματα της εκ νέου αποστολής επιβαρυμένος με τα έξοδα αποστολής (3,5€).
 • Για την πρώτη αλλαγή, εάν η αξία των εμπορευμάτων που αποστέλλονται εκ νέου είναι μικρότερη από την αξία των εμπορευμάτων που επιστράφηκαν, τότε ο καταναλωτής θα λάβει την αξία της διαφοράς μέσω πιστωτικού σημειώματος που θα περιλαμβάνεται μέσα στο πακέτο που θα παραλάβει μαζί με τα εμπορεύματα της εκ νέου αποστολής ή κατόπιν επικοινωνίας στα στοιχεία που αναγράφονται στο www.brallita.gr, η επιστροφή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει χωρίς επιβάρυνση από διατραπεζικές συναλλαγές.
 • Για τη δεύτερη αλλαγή και άνω, εάν η αξία των εμπορευμάτων που αποστέλλονται εκ νέου είναι μικρότερη από την αξία των εμπορευμάτων που επιστράφηκαν, τότε ο καταναλωτής θα λάβει την αξία της διαφοράς μέσω πιστωτικού σημειώματος που θα περιλαμβάνεται μέσα στο πακέτο που θα παραλάβει μαζί με τα εμπορεύματα της εκ νέου αποστολής ή κατόπιν επικοινωνίας στα στοιχεία που αναγράφονται στο www.brallita.gr, η επιστροφή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει αφού αφαιρεθεί όποια τυχόν επιβάρυνση από διατραπεζικές συναλλαγές.

 

 

2. Επιστροφή εμπορεύματος προς έκδοση πιστωτικού σημειώματος

 

Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής εμπορευμάτων που έχουν αγοραστεί μέσω παραγγελιών και επιστροφής της αξίας τους προς τον καταναλωτή με έκδοση πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας.

 

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή εμπορευμάτων, καθώς και η αποστολή του πιστωτικού σημειώματος στον καταναλωτή μέσω courier, πραγματοποιούνται για την πρώτη φορά χωρίς χρέωση του καταναλωτή.

 

Η έκδοση του πιστωτικού πραγματοποιείται μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων στην αποθήκη του www.brallita.gr και τον έλεγχό τους προς επιβεβαίωση της άριστης κατάστασής τους.

 

Η αποστολή του πιστωτικού πραγματοποιείται μέσω courier στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο καταναλωτής.

 

Το πιστωτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα (1) χρόνο από την έκδοσή του, είτε σε επόμενη παραγγελία στο www.brallita.gr.

 

3. Επιστροφή λόγω λανθασμένης τιμολόγησης εμπορεύματος ή λανθασμένης αποστολής εμπορεύματος ή αποστολής αποδεδειγμένα ελαττωματικού εμπορεύματος

 

Μόλις παραλάβουμε το εμπόρευμα που θα μας επιστρέψετε (αφού ελεγχθεί ότι είναι στην αρχική του κατάσταση και επιβεβαιωθεί η λανθασμένη αποστολή/τιμολόγηση από μέρους της εταιρείας ή το εργοστασιακό ελάττωμα του προϊόντος) θα ενημερωθείτε σε εύλογο χρονικό διάστημα από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του www.brallita.gr για την εξέλιξή του αιτήματός σας.

 

Σε περίπτωση επιστροφής εμπορεύματος λόγω λανθασμένης αποστολής/τιμολόγησης ή επιβεβαιωμένου εργοστασιακού ελαττώματος και ο πελάτης επιθυμεί επιστροφή χρημάτων, αυτή θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση του πελάτη, μέσα σε διάστημα 14 εργάσιμων ημερών από τη ημερομηνία παραλαβής της επιστροφής.

 

4. Υπαναχώρηση

 

Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορείτε να κάνετε το αργότερο εντός (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία την παραλαβής του προϊόντος μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.

 

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, προϋποτίθεται ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι στην άριστη κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε, χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρες, εντός της συσκευασίας του και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

 

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω του ίδιου μέσου με τον τρόπο πληρωμής (κάρτα, Paypal, ή κατάθεση σε τραπεζικό σας λογαριασμό που θα μας υποδείξετε γραπτώς, όταν η αγορά σας έχει γίνει με αντικαταβολή) και θα ολοκληρώνεται το αργότερο έως δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το www.brallita.gr θα παραλαμβάνει τα επιστραφέντα εμπορεύματα.

 

Κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, η επιστροφή των εμπορευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά με χρέωση του πελάτη και με την συνεργαζόμενή εταιρεία courier που αποστάλθηκε. Αφού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του www.brallita.gr η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών courier θα ενημερωθεί και θα προγραμματίσει να παραλάβει τα εμπορεύματα προς επιστροφή από την διεύθυνση του πελάτη για να τα παραδώσει στην αποθήκη της εταιρείας για ποιοτικό έλεγχο. Η επιστροφή εμπορευμάτων μέσω απλού δέματος ΕΛΤΑ δεν είναι αποδεκτός τρόπος αποστολής της επιστροφής από τον πελάτη.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Να ανακαλύψετε την
ιδανική
εφαρμογή για εσάς

TOP BRANDS ΣΕ ΣΟΥΤΙΕΝ
ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ A-K CUP

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
ΑΓΟΡΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΝΩ ΤΩΝ 35€
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑΓΗ